Tema 2018: Når mennesket møter teknologi – verdien av arbeid