Tema og program kjem snart. Følg med!

– På denne sida ser du no programmet frå 2017.


Foredrag
Næringsdagane 2017

Her finn du alle foredraga frå Næringsdagane . Les meir...


Næringstorget:

Tibber, Ægir og SFE

Kva har desse verksemdene til felles?
Dei er skapt i Sogn og Fjordane og på Næringsdagane er dei i lag med 15 andre verksemder med på Næringstorget. Les meir…


Cathrine Pia Lund:
Leiar i Divisjon Merkevaren Norge

I Innovasjon Norge har ho delteke i arbeidet med draumeløftet for Norge. Les meir…


Yngve Slyngstad:

Styrer Norges pengebinge

Slyngstad er sjef for eit av dei største investeringsfonda i verda, Statens pensjonsfond utland, også kalla oljefondet, og som vert styrt av Norges Bank. Les meir…


Prøvetur med Loen Skylift til Hoven

Når tema er «Skapt i Sogn og Fjordane – på jobb for det grøne skiftet»  er det ei glede at vi på slutten av første konferansedag får presenter Loen Skylift, fram til no betre kjendt som Hove-bana.Les meir…


Program:
I tillegg til fagleg sterke profilar

som Yngve Slyngstad, Stein Lier-Hansen og Cathrine Pia Lund møter du kompetente og engasjert næringslivsleiarar frå Sogn og Fjordane. Rolf Sandvik, The Fjords, Solrun Hjelleflat, Visit Flåm, Edgeir Aksnes, Tibber, og Harald Mundal, Lærdal Grønt, for å nemne nokre av dei.

Les meir og meld deg på her!


Pressemelding
Næringsdagane 2017:

– Å få Yngve Slyngstad som foredragshaldar på Næringsdagane 2017 ser vi på som eit godt høve til å skaffe oss meir oversikt over den verda vi i Sogn og Fjordane opererer i. Les meir…


Stein Lier-Hansen:

Utsleppsfri prosessindustri?

Bransjeorganisasjonen Norsk Industri overleverte i 2016 sitt  «Vegkart for prosessindustri» til det regjeringsoppnemde Ekspertutvalet for grøn konkurransekraft. Les meir…


Sigrid Moldestad:
Toastmaster på festmiddagen

Næringsdagane er den viktige møteplassen. Og den særs hyggelege. Det skal Sigrid Moldestad hjelpe oss med. Ho er toastmaster og underheld på festmiddagen onsdag 10.mai. Les meir…