Næringsdagane skal være ein stad for å bli begeistra og fylle på kompetanse!

Konferansen erstattar fire arrangement, og skal medverke til at det skal bli enklare å prioritere deltaking på ein regional møtestad. Både Næringsbarometeret, NHO-konferansen, IT-forum og Høgskulen sin næringskonferanse vil finne rom for sine beste delar desse to dagane. Tanken er også at vesentlege samfunnstrekk skal kunne analyserast og løysingar skal kunne drøftast og diskuterast. Kva kan vi få til i vår region?

Dei fleste problemstillingane er dei same for offentleg og privat sektor, og konferansen vil difor passe alle.

Arbeidsutvalet for konferansen:
Jan Heggheim | Tlf. 905 66 623 | Jan.Heggheim@sfj.no | www.sfj.no
Sekretariat: Tom Farsund | Tlf.901 18 254 | tom@findriv.no