Entries by aventdigital

,

Helsing frå næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Næringsminister Tobjørn Røe Isaksen ser fram til å vere med på Næringsdagane 2019 som går av stabelen 7.-8. mai i Førde. Næringsdagane vert ein anledning til å diskutere korleis vi skal klare å få endå fleire innovative bedrifter, skape nye arbeidsplasser, sikre at vi har gode trygge arbeidsplasser der folk faktisk bur, og alt dette […]

,

Kompetanse for omstilling

Rektor ved Handelshøyskolen BI, Inge Jan Henjesand skal delta i en paneldebatt på Næringsdagane med temaet: Regional nærings- og kompetanseutvikling. Her er hans tankar om kompetanse:  I Norge er vi veldig opptatt av å svare på hvilken kompetanse vi kommer til å trenge i framtiden. Vi burde være mer opptatt av mekanismene som sikrer at vi til enhver tid har […]

,

“Norge og Sogn og Fjordane sett utanfrå”: Internasjonalt samarbeid og internasjonal kompetanse

“Norge og Sogn og Fjordane sett utanfrå” er eit viktig tema på Næringsdagane. I det perspektivet vil Merete Mikkelsen sitt innlegg tysdag 7. mai vere interessant. Mikkelsen har sidan 2006 vore direktør for Vest-Norges Brüsselkontor. – Eg har alltid vore interessert i språk, kommunikasjon og internasjonalt samarbeid. Det får eg bruk for i jobben min, […]

,

Ein god møteplass er ikkje sjølvsagt!

Næringsdagane 2019 blir ein god møteplass for å drøfte vårt forhold til verda omkring oss. Kva vanskar og utfordringar vil møte oss i åra som kjem? Men viktigare: Kva gir dette oss av sjansar til å utvikle samfunnet vårt, lansere nye produkt som fører menneskeslekta mot eit betre liv? For i botnen er det faktisk […]