Oppføringer av wenche

Anita Krohn Traaseth

Frå 15. september 2014 tok Traaseth til som administrerande direktør i Innovasjon Norge. Ho er kjend som ein dyktig foredragshaldar, som engasjerer folk. Boka ho debuterte med på Cappelen Damm forlag i 2014 vart også lagt merke til. I «Godt nok for de svina», tek ho utgangspunkt i det å vere leiar, og reflekterer omkring […]

Cathrine Pia Lund

Lund er leiar i Divisjon Merkevaren Norge, i Innovasjon Norge. Der har ho delteke i arbeidet med draumeløftet for Norge. Om dette seier Innovasjon Norge: «Innspela vi fekk frå næringslivet og andre samfunnsaktørar i draumeløftet tok utgangspunkt i dei store utfordringane verda står framfor. Blant dei er klima, matproduksjon, helse, demografisk endring, og i tillegg […]

Program

Ekstra 1: Tjuvstart tysdag 9. mai kl. 21:00 med Næringspub. Oppspel til konferansen frå Arvid Andenæs. Næringsquiz. NB! Overnatting tysdag til onsdag er ikkje ein del av påmeldingspakkane og må bestillast direkte hos hotellet. Ekstra 2: Bli med på prøvetur med Loen Skylift til Hoven. Dette skjer rett etter konferanseslutt på dag 1, dvs onsdag […]

Pressemelding

Yngve Slyngstad til Næringsdagane 2017. – Å få Yngve Slyngstad som foredragshaldar på Næringsdagane 2017 ser vi på som eit godt høve til å skaffe oss meir oversikt over den verda vi i Sogn og Fjordane opererer i. Mange næringar her i fylket er internasjonalt orienterte og då er det viktig å vite kva som […]

Stein Lier-Hansen

Bransjeorganisasjonen Norsk Industri overleverte i 2016 sitt  «Vegkart for prosessindustri» til det regjeringsoppnemde Ekspertutvalet for grøn konkurransekraft. Der er visjonen at dei både skal auke verdiskapinga, men også gjere næringa utsleppsfri i 2050. Stein Lier-Hansen er administrerande direktør i Norsk Industri, og tidlegare statsekretær i miljøverndepartementet

Sigrid Moldestad

Næringsdagane er den viktige møteplassen. Og den særs hyggelege. Det skal Sigrid Moldestad hjelpe oss med. Ho er toastmaster og underheld på festmiddagen onsdag 10.mai. I 2017 har ho vore soloartist i 10 år. Det skal feirast med ny plate, nye samarbeidsprosjekt og turne til hausten. Men før det altså til Loen og Næringsdagane. Når […]

Yngve Slyngstad

Slyngstad er sjef for eit av dei største investeringsfonda i verda, Statens pensjonsfond utland, også kalla oljefondet, og som vert styrt av Norges Bank. Difor har han tilgang til svært mykje kunnskap om verdssituasjonen generelt, og spesielt næringslivet internasjonalt. Mange næringar her i fylket er internasjonalt orienterte og då er det viktig å vite kva […]