Jan Heggheim, velkommen
Sara Johnsborg, NAV
Torkild Heieren, Tine Meierierier Byrkjelo
Finn Ove Øen, Åsen og Øvrelid
Johannes Idsøe, Høgskulen på Vestlandet
Yngve Slyngstad, Norges Bank Investment Management(Oljefondet)NB! Lenke til deira nettside.
Christoffer Sahl, NHO
Cathrine Pia Lund, Innovasjon Norge
Edgeir Aksnes, Tibber
Rolf Sandvik, The Fjords
Are Korneliussen, NGU
Trond Teigene, Sparebanken Sogn og Fjordane
Anne-Grete Haugen, Matvett
Stein Lier-Hansen, Norsk Industri
Oluf Ulset, Energi Norge
Andre Høyset, Fjord1
Harald Blaaflat Mundal, Lærdal Grønt
Kristian Jørgensen, Fjord Norge
Ola Braanaas, Firda Seafood
Solrunn Hjelleflat, Flåm AS

Kva har desse verksemdene til felles?
Dei er skapt i Sogn og Fjordane og på Næringsdagane er dei i lag med 15 andre verksemder med på Næringstorget.

Næringstorget er satt opp i programmet på onsdag, med 40 min. Ei form for «tvungen mingling» sagt litt humoristisk. Her er møteplassen på sitt beste. Spannade verksemder du kan møte uten noko form for avtale på førehand.  I tillegg til alle dei andre verksemdene som er påmeldt sjølvsagt.

Bedriftene på Næringstorget er:
Framtidsfylket AS
Hydrogenregion Sogn og Fj
Enivest
Sognenett
Maritim Forening
Forum for grøn energi
Havkraft
HydroWave
Åsen og Øvrelid
Brødrene Aa
Lærdal Grønt
The Fjords
Flåm AS/Visit Flåm
N-Link
RocketFarm
Fjord1
Tibber
IT-forum
SFE
Ægir
Film Digitalisering

Når tema er «Skapt i Sogn og Fjordane – på jobb for det grøne skiftet»  er det ei glede at vi på slutten av første konferansedag får presenter Loen Skylift, fram til no betre kjendt som Hoven-bana. Richard Grov fortel korleis dei har tenkt og kva dei har gjort. Etterpå tilbyr vi prøvetur opp, inkludert i påmeldingsprisen. Dette skjer berre 10 dagar før den offisielle opninga.

Innpå 50 lokale eigarar står bak prosjektet som vil koste ca 200 millionar. Dei store eigarane er Nordfjord Kjøtt, Hotel Alexandra og Stryn kommune, men i tilleg altså ei rad mindre verksemder og einskildpersonar, som har gått saman for å vidareutvikle reiselivsnæringa i Stryn og Loen.

Dette må kunne kallast eit av dei største og mest storslåtte reiselivsprosjekta i Norge. Frå fjordbygget startar oppstigninga med pendelbana til fjellet Hoven (1011 moh). Etter nokre minutt i luftig svev kjem du til fjellbygget og restauranten der du får eit 210 graders panoramautsyn med utsikt til Skåla og Lovatnet i aust, Jostedalsbreen og Olden i sør, og ut Nordfjorden som buktar seg vidare mot Stryn i vest. Frå Hoven kan du oppleve høgfjellet på eiga hand i eit omfattande stinett, eller med guide. Til fots eller på ski. Mogleheitene er mange, det er berre for deg å velje.

Sjå meir om Loen Skylift.

Frå 15. september 2014 tok Traaseth til som administrerande direktør i Innovasjon Norge. Ho er kjend som ein dyktig foredragshaldar, som engasjerer folk. Boka ho debuterte med på Cappelen Damm forlag i 2014 vart også lagt merke til. I «Godt nok for de svina», tek ho utgangspunkt i det å vere leiar, og reflekterer omkring mot, truverde og det å vere sårbar.

I Innovasjon Norge har ho leia arbeidet med draumeløftet for Norge. Om dette seier Innovasjon Norge: «Innspela vi fekk frå næringslivet og andre samfunnsaktørar i draumeløftet tok utgangspunkt i dei store utfordringane verda står framfor. Blant dei er klima, matproduksjon, helse, demografisk endring, og i tillegg den spesielle utfordringa Norge står overfor, store tap av eksportinntekter frå olje og gass.»

Ein av konklusjonane frå draumeløftet er ei tilråding om seks tema Norge bør satse på for å utvikle eit næringsliv for framtida. Desse områda er bioøkonomi, rein energi, kreativ næring og reiseliv, helse og velferd, havrommet og smarte samfunn. Traaseth har også vunne fleire prisar og utmerkingar for sitt leiarskap.

Lund er leiar i Divisjon Merkevaren Norge, i Innovasjon Norge. Der har ho delteke i arbeidet med draumeløftet for Norge. Om dette seier Innovasjon Norge: «Innspela vi fekk frå næringslivet og andre samfunnsaktørar i draumeløftet tok utgangspunkt i dei store utfordringane verda står framfor. Blant dei er klima, matproduksjon, helse, demografisk endring, og i tillegg den spesielle utfordringa Norge står overfor, store tap av eksportinntekter frå olje og gass.»

Ein av konklusjonane frå draumeløftet er ei tilråding om seks tema Norge bør satse på for å utvikle eit næringsliv for framtida. Desse områda er bioøkonomi, rein energi, kreativ næring og reiseliv, helse og velferd, havrommet og smarte samfunn.

Ekstra 1:
Tjuvstart tysdag 9. mai kl. 21:00 med Næringspub.
Oppspel til konferansen frå Arvid Andenæs.
Næringsquiz.
NB! Overnatting tysdag til onsdag er ikkje ein del av påmeldingspakkane og må bestillast direkte hos hotellet.

Ekstra 2:
Bli med på prøvetur med Loen Skylift til Hoven. Dette skjer rett etter konferanseslutt på dag 1, dvs onsdag 10. mai.
I programmet er det også sett av tid til orientering om dette spektakulære prosjektet som opnar nokre dagar seinare i mai.

Ekstra 3:
Næringstorg med mange verksemder du ynskjer å treffe.

Ekstra 4:
Opning av Lefdal Mine, grøn datalagring. Opninga blir streama til konferansen, onsdag 10.

Program:

• Onsdag 10. mai
09:00  Linda Gytri, trekkspel

09:15  Jan Heggheim Leiar Næringsdagane
09:25  Christoffer Sahl NHO, Velkommen til Made in Norway.
09:45  Cathrine Pia Lund Innovasjon Norge, seks satsingsområde for Norge.
10:15  Sara Johnsborg NAV, funna i næringsbarometeret, høgt eller lågt trykk?
10:30  Andre Høyset Fjord1, konkurransekraft og grønt skifte i transportsektoren.
10:40  Solrun Hjelleflat Flåm AS, Vision of the Fjords – Marknad, gjesteoppleving og lønsemd.
10:50  Pause
11:00  Edgeir Aksnes  Tibber, smart teknologi i energisektoren.
11:20  Finn Ove Øen  Åsen og Øvrelid og –
11:30  Utgår
11:40  Rolf Sanne Gundersen Foredragshaldarane, avsluttande samtale før lunsj

11:45 Lunsj

12:30  Lefdal Mine
strøyming av offisiell opning
13:10  Yngve Slyngstad Oljefondet
13:40  Rolf Sandvik The Fjords, Båten Vision of the Fjords – Grøn oppleving i verdsklasse
14:00  Johannes Idsøe Høgskulen på Vestlandet, analyse av verdiskaping i havbruk.
14:10  Pause
14:25  Næringstorg, møt spanande og viktige verksemder skapt i sogn og Fjordane

15:05  Ola Braanaas Firda Seafood, The spirit of Norway
15:25  Are Korneliussen Norges Geologiske undersøkelse, mineralresurssar i Sogn og Fjordane – potensiale for vidare utvikling.
15:45  Rolf Sanne Gundersen Foredragshaldarane, avsluttande samtale
16:15  Richard Grov Hoven-prosjektet, Loen Skylift,  lokal skaparkraft bak spektakulær attraksjon.

17:00
Loen Skylift prøvetur for konferansedeltakarane.

19:00
Festmiddag, toastmaster og underhaldning: Sigrid Moldestad

• Torsdag 11. Mai:
09:00  NHO-film
09:05  Harald Blaaflat Mundal
Lærdal Grønt, informasjonsdeling og samarbeid gjev resultat.
09:15  Kristian Jørgensen Fjord Norge, Grønt reiseliv – ei sjølmotseiing?
09:40  Trond Teigene Sparebanken Sogn og Fjordane, kva kjenneteiknar dei som lukkast?
10:00  Anne-Grete Haugen Matvett, ta vare på maten – den er gull verdt.
10:20  Torkild Heieren Tine Meierier Byrkjelo, Tine sitt miljøprogram, el-tankbilar og kvardagstiltak.
10:30  Pause
10:55  Stein Lier-Hansen Norsk Industri, vegkart for prosessindustri, utsleppsfri i 2030?
11:20  Oluf Ulseth Energi Norge, fornybar energi – eit grønt konkurransefortrinn for verdiskaping?
11:40  Rolf Sanne Gundersen Foredragshaldarane, avsluttande samtale

12:00 Lunsj

Etter lunsj – avreise til Hoven for NRK debatt.
14:00 NRK Sogn og Fjordane direktesendt debatt frå frå Hoven, kva vil ein ny Vestlandsregion ha å seie for næringslivet på Sogn og Fjordane?

Yngve Slyngstad til Næringsdagane 2017.
– Å få Yngve Slyngstad som foredragshaldar på Næringsdagane 2017 ser vi på som eit godt høve til å skaffe oss meir oversikt over den verda vi i Sogn og Fjordane opererer i. Mange næringar her i fylket er internasjonalt orienterte og då er det viktig å vite kva som rører seg der ute. Det seier Jan Heggheim, som er leiar i arbeidsutvalet for konferansen i tillegg til å vere Nærings og kultursjef i fylkeskommunen. Slyngstad er sjef for eit av dei største investeringsfonda i verda, Statens Pensjonsfond utland, også kalla oljefondet. Difor har han tilgang til svært mykje kunnskap om verdssituasjonen generelt, og spesielt næringslivet internasjonalt. –  Frå Innovasjon Norge kjem Cathrine Pia Lund. Ho er leiar i Divisjon Merkevaren Norge, i Innovasjon Norge. Der har ho delteke i arbeidet med draumeløftet for Norge. Om dette seier Innovasjon Norge: «Innspela vi fekk frå næringslivet og andre samfunnsaktørar i draumeløftet tok utgangspunkt i dei store utfordringane verda står framfor. Blant dei er klima, matproduksjon, helse, demografisk endring, og i tillegg den spesielle utfordringa Norge står overfor, store tap av eksportinntekter frå olje og gass.»

Vision of the Fjords – Skapt i Sogn og Fjordane.
– Vi tykkjer det passar svært godt til eit av dei seks områda, kreativ næring og reiseliv, å presentere  eit prosjekt som er 100% skapt i Sogn og Fjordane, seier Heggheim. – Rolf Sandvik, dagleg leiar i the Fjords, vil i samarbeid med Solrun Hjelleflat frå Visit Flåm, presentere prosjektet omkring båten Vision of The Fjords som no går i rute mellom Flåm og Gudvangen.  The Fjords er eigd av Flåm AS og Fjord1.  Båten er designa og bygd av Brødrene Aa i samarbeid med bestillaren The Fjords. Båten er ein  hybrid, og kan difor også gå på rein el-kraft. Når han går på el-kraft går han ogsåreint og  svært stille, og det høver godt i verdsarvområdet i Nærøyfjorden. Forskingsprogram Reiseliv er ei større satsing der mellom anna Vestlandsforsking, Høgskulen på Vestlandet, Innovasjon Norge, fylkeskommunen og fleire private selskap er med. Målet er relevant forsking for reiselivet, og dei har gjennomført eit større prosjekt om denne satsinga. Dette blir presentert på Næringsdagane. Stein Lier Hansen er administrerande direktør i bransjeorganisasjonen Norsk Industri. Dei har laga  «vegkart for prosessindustri» der dei både vil utvikle denne industrien men samtidig gjere den utsleppsfri.

Hovudtema for Næringsdagane i år er «Skapt i Sogn og Fjordane – konkurransekraft gjennom det grøne skiftet».
I tillegg til kjende og kunnskapsrike foredragshaldarar som Slyngstad og Traaseth er det kompetente folk frå eige næringsliv som er med. Lærdal Grønt sin suksess skal forklarast av Harald Mundal, medan Bård Helle Bolstad frå Tine Byrkjelo vil fortelje om deira tilnærming til det grøne skiftet. Andre Høyseth frå Fjord1 deler deira planer for korleis selskapet skal bli grønare. Edgeir Aksnes frå Tibber presenterer kva denne grunderverksemda i Førde har utvikla av produkt i energisektoren.  Sara Johnsborg, NAV, presenterer det årlege næringsbarometeret, og  Trond Teigene, relativt ny adfministrerande direktør i  Sparebanken Sogn og Fjordane, vil gje sitt syn på kva fellestrekk som kan finnast i verksemder som lukkast. Til å halde tråden i det heile er valgt Rolf-Sanne Gundersen, dagleg leiar i Sunnfjord Utvikling.

Næringsdagane 2017 vert arrangert for tredje gong, 10. – 11. mai på Hotel Alexandra i Loen. Desse 10 organisasjonane og verksemdene står bak arrangementet:  NHO, LO, Sogn og Fjordane fylkeskommune, Sparebanken Sogn og Fjordane, Sparebanken Vest, Kunnskapsparken Sogn og Fjordane, Høgskulen på Vestlandet, NAV, Innovasjon Norge og IT Forum.

Bransjeorganisasjonen Norsk Industri overleverte i 2016 sitt  «Vegkart for prosessindustri» til det regjeringsoppnemde Ekspertutvalet for grøn konkurransekraft. Der er visjonen at dei både skal auke verdiskapinga, men også gjere næringa utsleppsfri i 2050. Stein Lier-Hansen er administrerande direktør i Norsk Industri, og tidlegare statsekretær i miljøverndepartementet

Næringsdagane er den viktige møteplassen. Og den særs hyggelege. Det skal Sigrid Moldestad hjelpe oss med. Ho er toastmaster og underheld på festmiddagen onsdag 10.mai.

I 2017 har ho vore soloartist i 10 år. Det skal feirast med ny plate, nye samarbeidsprosjekt og turne til hausten. Men før det altså til Loen og Næringsdagane.

Når tema er skapt i Sogn og Fjordane tykte vi det høvde fint å be Sigrid Moldestad vere med.
Ein artist som er ettertrakta i heile landet, oppvaksen i Breim og med sterke band tilbake til dei historiske speledamene i Nordfjord.

Slyngstad er sjef for eit av dei største investeringsfonda i verda, Statens pensjonsfond utland, også kalla oljefondet, og som vert styrt av Norges Bank. Difor har han tilgang til svært mykje kunnskap om verdssituasjonen generelt, og spesielt næringslivet internasjonalt. Mange næringar her i fylket er internasjonalt orienterte og då er det viktig å vite kva som rører seg der ute. Det er dette overblikket han vil dele med deltakarane på Næringsdagane 2017. Yngve Slyngstad blei utnemd til Chief Executive Officer, dvs sjef for oljefondet, 1. januar 2008. Slyngstad starta i Norges Bank Investment Management i 1998 for å bygge opp aksjeforvaltninga, og arbeidde fra 1998 til 2007 som Head of Equities. Slyngstad kom til Norges Bank frå Storebrand Kapitalforvaltning, der han hadde stillinga som Chief Investment Officer Asian Equities.

Statens pensjonsfond utland er stort. I midten av februar 2017 er er det på 7 500 milliardar. Dei er tilstades med investeringar i 78 land, og i 9050 selskap. Verdien av investeringane utgjer 1,3% av verdas børsnoterte selskap, og tilsvarande 2,3% av verdien av dei børsnoterte seksapa i Europa.