Påmelding vert opna når programmet er klart.

Tid og stad
Næringsdagane 2018 vert arrangert på Kviknes Hotel, Balestrand,
2. og 3. mai.