Tom Dyrdal leiar verksemda Avery Dennison NTP i Gaupne. I løpet av dei 30 åra som har gått sidane starten er dei blitt ein leiande leverandør av transfermerke til sportsklede, arbeideklede og kle brukt til profilering. Fotballklubben Barcelona, med stjernespelaren Lionel Messi som den mest kjende, er ei av dei store og kjende merkevarene NTP produserer transfermerker til, og ein av dei største kundane. I dag har verksemda i Gaupne ca 130 tilsette og Tom Dyrdal skal fortelje om korleis ein inkluderande arbeidskultur har bidrege til at bedrifta i Gaupne lukkast både i Noreg og i utlandet.