Næringsdagane 2019 blir arrangert ved Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde

Program Næringsdagane 2019

Tysdag 7. mai kl 10.00 – 16.15

Konferansier: Roy Stian Farsund

10.00 Kulturinnslag

Velkomen til Næringsdagane 2019

10.05 Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur:

GLOBALE TRENDAR/UTFORDRINGAR/DRIVARAR

NHOs perspektivmelding
10.15 Arvid Moss, NHO-president

Internasjonal handel og konkurranseposisjonen til norsk næringsliv
10.35 Statsråd Torbjørn Røe Isaksen, Nærings- og fiskeridepartementet 
10.55 Statsråd Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

11.15 Intro lokalmat-lunsj ved Arne Brimi og Geir Espe, Coop Nord-vest

11.20 Pausemat ved 3 lokalprodusentar

TILGANG TIL KOMPETANSE OG NYE MARKNADER

Sogn og Fjordane sett utanfrå
11.50 Merete Mikkelsen, direktør Vest-Norges Brüsselkontor

12.05 Elisabeth Svanholm Meyer, avdelingsleiar Export Norway, Innovasjon Norge

Nina Broch Mathisen, direktør for Innovasjon Norge, Vestland

Bedriftsundersøkinga Vestland
12.25 Anne Kverneland Bogsnes, fylkesdirektør i Nav 

Miljø som internasjonal konkurransekraft

12.40 Atle Hamar, statssekretær Klima- og miljødepartementet


Lunsj

13.00 Lunsj med råvarer frå lokale leverandørar. Arne Brimi presenterer.

Finans som drivkraft for eit meir berekraftig samfunn
14.00 Ragnhild Fresvik, konserndirektør bedriftsmarknad Sparebanken Vest

FORTRINN I REGIONEN – 
NORSKE LØYSINGAR I GLOBALE MARKNADER

Frå olje til berekraft
14.20 Marie E. Launes, leiar NCE Maritime Cleantech
14.35 Dag Jarle Aksnes, direktør i NCE Tourism

Drivstoff for framtida, hydrogen
14.50 Stein Kvalsund, dagleg leiar i Arena-klynga Ocean Hyway Cluster 

Drivstoff for framtida, elektrisitet

15.05 Leif A. Stavøstrand, CEO i Evoy 

Kvifor investerer internasjonal gigant i teknologi-bedrift i Sunnfjord?
15.25 Jannicke Thorstenson, EnoroCX Head of Product/Hansen Technologies 


Vi og verda i framtida

15.45 Leonora Hjelle, AUF – Vebjørn Leite Olsen, Unge Høgre – Hilde Horpen, Senterungdommen

16.00 Konferanse dag 1 slutt

16.30 Aperitif og orienteringar på Peak Sunnfjord. Ved Peak Sunnfjord og Helse Førde.

19.00 Musikalsk aperitif på Larris Scene. Stian Sjursen presenterer ulike artistar.

19.30 Festmiddag på Scandic Sunnfjord Hotel & Spa. Arne Brimi komponerer festmiddagen. Arne Hjeltnes er festleiar.

Program Næringsdagane 2019

Onsdag 8. mai kl 08.30 – 12.00

Konferansier: Roy Stian Farsund

08.30 Kulturinnslag

Leiing frå nasjonal til internasjonal arena
08.35 Øyvind Reed, CEO i Videonor: «Frå Måløy til Boston – skråblikk på prøving og feiling»

KOMPETANSE

Rekrutterings- og kompetansestrategiar
08.50 Jan Olav Baarøy, direktør Norec
09.00 Jon-Rune Heimlid, dagleg leiar Nomek 
09.10 Grethe Hjetland, CEO i Highsoft


Regional nærings- og kompetanseutvikling
Paneldebatt leia av Rolf Sanne-Gundersen, dagleg leiar Sunnfjord Utvikling
09.20 Marit Warncke, direktør Bergens NæringsrådTom Knudsen, regiondirektør NHO og leiar for yrkesopplærings-nemnda i Sogn og Fjordane – Bjørn Lødemel, dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd

09.55 Berit Rokne, rektor HVL –  Inge Jan Henjesand, rektor BI – Dag Rune Olsen, rektor UiB. Om høgare utdanning, FoU og livslang læring.

10.30 Pause med lokalmat-utstillarar

TEKNOLOGI

5G; kva moglegheiter ligg i den nye teknologien?
10.45 Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor

Cybersecurity

11.15 Elisabeth Haugsbø, Senior Cybersecurity Engineer i DNV GL Digital Solutions

Ungt Entreprenørskap

11.30 Presentasjon av årets ungdomsbedrift – Afrinvest, prosjekt i Malawi og Uganda

11.45 Avslutning ved Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur

12.00 Lunsj med råvarer frå lokale leverandørar