Næringsdagane 2019 blir arrangert ved Scandic Sunnfjord Hotel & Spa i Førde

Program Næringsdagane 2019

Tysdag 7. mai kl 09.00 – 16.15

Kl 09.00 – Registrering deltakarar i sekretariatet. Kaffe, frukt og bakarvarer frå Bakar Jon.

Konferansier: Roy Stian Farsund

10.00 Kulturinnslag

Velkomen til Næringsdagane 2019

10.05 Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur:

GLOBALE TRENDAR/UTFORDRINGAR/DRIVARAR

NHOs perspektivmelding
10.15 Arvid Moss, NHO-president

Internasjonal handel og konkurranseposisjonen til norsk næringsliv
10.35 Statsråd Torbjørn Røe Isaksen, Nærings- og fiskeridepartementet 
10.55 Statsråd Nikolai Astrup, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

11.15 Intro lokalmat-lunsj ved Arne Brimi og Geir Espe, Coop Nord-vest

11.20 Pausemat ved 3 lokalprodusentar

TILGANG TIL KOMPETANSE OG NYE MARKNADER

Sogn og Fjordane sett utanfrå
11.50 Merete Mikkelsen, direktør Vest-Norges Brüsselkontor

12.05 Elisabeth Svanholm Meyer, avdelingsleiar Export Norway, Innovasjon Norge

Nina Broch Mathisen, direktør for Innovasjon Norge, Vestland

Bedriftsundersøkinga Vestland
12.25 Anne Kverneland Bogsnes, fylkesdirektør i Nav 

Miljø som internasjonal konkurransekraft

12.40 Atle Hamar, statssekretær Klima- og miljødepartementet


Lunsj

13.00 Lunsj med råvarer frå lokale leverandørar. Arne Brimi presenterer.

Finans som drivkraft for eit meir berekraftig samfunn
14.00 Ragnhild Fresvik, konserndirektør bedriftsmarknad Sparebanken Vest

FORTRINN I REGIONEN – 
NORSKE LØYSINGAR I GLOBALE MARKNADER

Frå olje til berekraft
14.20 Marie E. Launes, kommunikasjonssjef NCE Maritime Cleantech
14.35 Dag Jarle Aksnes, direktør i NCE Tourism

Drivstoff for framtida, hydrogen
14.50 Stein Kvalsund, dagleg leiar i Arena-klynga Ocean Hyway Cluster 

Drivstoff for framtida, elektrisitet

15.05 Leif A. Stavøstrand, CEO i Evoy 

Kvifor investerer internasjonal gigant i teknologi-bedrift i Sunnfjord?
15.25 Jannicke Thorstenson, EnoroCX Head of Product/Hansen Technologies 


Vi og verda i framtida

15.45 Leonora Hjelle, AUF – Vebjørn Leite Olsen, Unge Høgre – Hilde Horpen, Senterungdommen

16.00 Konferanse dag 1 slutt

16.30 Aperitif og orienteringar på Peak Sunnfjord. Ved Peak Sunnfjord og Helse Førde.

19.00 Festmiddagen startar med musikalsk aperitif på Larris Scene. Aperitif, noko å bite i, og noko å oppleve. 4 artistar står på scena, mellom dei er Line Dybedal og Vilnes. Konferansier er Stian Sjursen.

Festmiddagen held fram i festsalen. Arne Brimi komponerer festmiddagen. Arne Hjeltnes er festleiar.

Program Næringsdagane 2019

Onsdag 8. mai kl 08.00 – 12.00

Konferansier: Roy Stian Farsund

Kl 08.00 – Registrering deltakarar i sekretariatet. Kaffe og frukt.

08.30 Kulturinnslag

Leiing frå nasjonal til internasjonal arena
08.35 Øyvind Reed, CEO i Videonor: «Frå Måløy til Boston – skråblikk på prøving og feiling»

KOMPETANSE

Rekrutterings- og kompetansestrategiar
08.50 Jan Olav Baarøy, direktør Norec
09.00 Jon-Rune Heimlid, dagleg leiar Nomek 
09.10 Grethe Hjetland, CEO i Highsoft


Regional nærings- og kompetanseutvikling
Paneldebatt leia av Rolf Sanne-Gundersen, dagleg leiar Sunnfjord Utvikling
09.20 Marit Warncke, direktør Bergens NæringsrådTom Knudsen, regiondirektør NHO og leiar for yrkesopplærings-nemnda i Sogn og Fjordane – Bjørn Lødemel, dagleg leiar i Sogn og Fjordane Næringsråd

09.55 Berit Rokne, rektor HVL –  Inge Jan Henjesand, rektor BI – Dag Rune Olsen, rektor UiB. Om høgare utdanning, FoU og livslang læring.

10.30 Pause med lokalmat-utstillarar

TEKNOLOGI

5G; kva moglegheiter ligg i den nye teknologien?
10.45 Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor

Cybersecurity

11.15 Elisabeth Haugsbø, Senior Cybersecurity Engineer i DNV GL Digital Solutions

Ungt Entreprenørskap

11.30 Presentasjon av årets ungdomsbedrift – Afrinvest, prosjekt i Malawi og Uganda

11.45 Avslutning ved Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur

12.00 Lunsj med råvarer frå lokale leverandørar