Kva har desse verksemdene til felles?
Dei er skapt i Sogn og Fjordane og på Næringsdagane er dei i lag med 15 andre verksemder med på Næringstorget.

Næringstorget er satt opp i programmet på onsdag, med 40 min. Ei form for «tvungen mingling» sagt litt humoristisk. Her er møteplassen på sitt beste. Spannade verksemder du kan møte uten noko form for avtale på førehand.  I tillegg til alle dei andre verksemdene som er påmeldt sjølvsagt.

Bedriftene på Næringstorget er:
Framtidsfylket AS
Hydrogenregion Sogn og Fj
Enivest
Sognenett
Maritim Forening
Forum for grøn energi
Havkraft
HydroWave
Åsen og Øvrelid
Brødrene Aa
Lærdal Grønt
The Fjords
Flåm AS/Visit Flåm
N-Link
RocketFarm
Fjord1
Tibber
IT-forum
SFE
Ægir
Film Digitalisering