Verdien arbeid er enorm. For den einskilde, for bedrifta, og for samfunnet. Øystein Dørum har solid bakgrunn for å gje oss det store overblikket. Før han kom til NHO som sjeføkonom var han i tilsvarande stilling i DNB Markets. Han har også arbeidd i Finansdepartementet og Sparebanken NOR.
– Verdien av arbeid utgjer tre fjerdedeler av vår nasjonalformue. Arbeid skapar inntekter for den enkelte, for bedrifta, og det er arbeid som legg grunnlaget for velferda vår.