Program Næringsdagane 2018.
Onsdag 2. mai kl 10.00 til torsdag 3. mai kl. 14.00
(Detaljar i programmet vert kjendt seinare)

Tema: Når mennesket møter teknologi – verdien av arbeid

Næringsdagane tilbyr deg møter med dei som set nye idear ut i livet, i bedriftene i fylket.
Men også det store overblikket.Målet vårt er å gje deg kunnskap og inspirasjon til arbeidet i di bedrift.

Konferansier:
Silje Rødeseike, NHO Vestlandet.

Ein næringspolitikk for vekst, også i Sogn og Fjordane»
Torbjørn Røe Isaksen, Næringsminister

Arbeidskraft som vår viktigaste resurss – verdien av arbeid»
Øystein Dørum, Sjefsøkonom i NHO

Korleis få med dei som står utanfor?»
Tom Dyrdal, Avery Dennison NTP

Automatisering i produksjonen»
Inghild Lysne Sanden , Nortura Sogndal

Digitalisering i banksektoren»
Trond Teigene, administrerande direktør i Sparebanken Sogn og Fjordane

God jobbskaping, men synkande folketal, kvifor?»
Jan Heggheim,  Fylkesdirketør Næring og kultur i Sogn og Fjordane

Digitalisering, korleis endrar det samfunn og arbeidsliv?»
Inge-Jan Henjesand
, rektor ved Handelshøyskolen BI

NRK Sogn og Fjordane med direktesendt debatt frå Næringsdagane om dei tema konferansen har teke opp.