Program Næringsdagane 2018.
Onsdag 2. mai kl 10.00, avsluttast med lunsj torsdag 3. mai ca kl. 12.00

Tema: Når mennesket møter teknologi – verdien av arbeid

Næringsdagane tilbyr deg møter med dei som set nye idear ut i livet, i bedriftene i fylket.
Men også det store overblikket. Målet vårt er å gje deg kunnskap og inspirasjon til arbeidet i di bedrift.

Onsdag 2.mai
Del 1 – Verdien av arbeid
Konferansier: Silje Rødeseike, NHO Vestlandet  

10.00 -10.15:
Sanginnslag ved Jorunn Andrea Høines

Velkommen til Næringsdagane 2018
Jan Heggheim, fylkesdirektør næring og kultur

10.15-10.40:
Verdien av arbeid: Arbeidskraft som vår viktigaste ressurs.
Øystein Dørum, Sjefsøkonom NHO 

10.45-11.00:
Næringspolitikk i praksis
Lise Bartnes Aalberg, Siva 

11.00-11.20:
Næringspolitikk for vekst i vest 
Magnus Thue, statssekretær

PAUSE: 11.20-11.50 

11.50-12.05:
Film: Jobbskapar og inkluderingsbedrift  – Eid Elektro
Verdiskaparar
Casper Lehland, NHO 

12.10-12.35:
Jobbskapar gjennom omstilling, teknologi og kompetanse
Dagfinn Neteland, Fjord1

12.35-13:10:
Inkluderande arbeidsliv
Tom Dyrdal, Avery Dennison NTP
Jørgen Christian Lindstrøm, Quality Hotel Sogndal i samtale med konferansier og Tom Dyrdal

13:10: LUNSJ   

Del 2: Når mennesket møter teknologi
14.05 – 14.10
Introduksjon tema:  Silje Rødeseike

14.10-14.35:
Når mennesket møter teknologi – digitalisering av arbeidslivet
Christine Korme, direktør for digitalisering og fornying, Abelia.  

14.40-14.55:
Digitalisering og automatisering i Havbruket.
Erik Osland, Osland Havbruk,   

15.00 -15.15:
Droneteknologi og  luftfartskompetanse.
Stian Hårklau, Airlift 

15.15-15.30:
Digitalisering i banksektoren,
Trond Teigene, Sparebanken Sogn og Fjordane

15.35-15.50
PAUSE – vi går om bord!
Programmet held fram på båten: «Future of the Fjords» 

16.00:
Vi kastar loss for Jomfrutur 

16.00-16.05:
Ane Flo, Siva, ynskjer velkommen ombord, og
Rolf Sandvik, The Fjords, fortel litt om båten

16.10-16.40:
Verdiskaping gjennom kluster.  Smart samhandling for å skape arbeidsplassar, med Leon Bakkebø.
Wenche Eldegard, Årdal Teknologi
Egil Mundal, Rocketfarm og «Sogndal-Miljøet»
Edgeir Aksnes, Tibber og «Kraft-miljøet»  

16.45-17.15:
Pitchekonkurranse for grunderbedrifter bedrifter

17:15 – 18.00:
Fjordcruiset held fram, servering om bord – vi nyt fjorden

20:00
Festmiddag på hotellet
Skråblikk ved Elin Ørjasæter
MeToo – slik Palmerevyen ser det
Einar Bolstad, sang, akk av Inge Ronny Kvåle gitar

 

 

Torsdag 3.mai
Del 3: Kompetansestrategiar

09.00 – 09.05:
Velkommen Silje Rødeseike
 

09.05-09.20:
Programmering og IT – Kven hadde trudd det skulle bli noko for menn?
Hilde Corneliussen, Vestlandsforsking

Samtale med Liv Judit Straume frå GirlGeek 

09.20- 09.35:
Paradokset: god på jobbskaping, men synkande folketal, kvifor?
Jan Heggheim,  direktør kultur og næring S og Fj fylkeskommune
Tore Thorsnes, fylkesdirektør NAV 

09.40-10.30:
Kompetanse for framtida.
Har vi folka og den rette kompetansen vi treng for å utvikle Sogn og Fjordane?
Erik Kyrkjebø, Høgskulen på Vestlandet
Reidar Grønli, Fagskulen i S og Fj.
Sindre Kvalheim, Local Host

10.30-11:00:
Pause 

11.00-11.15:
Det handlar om folk  
Arild Bødal, Stryn TechHub og Norva 24

11.20-11.50:
Framtidas arbeidsmarknad – eit lausarbeidarsamfunn?
Om forholdet mellom teknologiutvikling, innovasjonskraft og tilsetjingsform
Elin Ørjasæter, forfattar og foredragsholder  

11.50- 12.00:
Avslutning og presentasjon av  Årets Ungdomsbedrift EarthCase i Sogn og Fjordane/Ungt Entreprenørskap,
Tom Knudsen, regiondirektør  NHO Vestlandet   

12:00:
Jan Heggheim, avslutning

12:10:
LUNSJ