Tysdag 7. mai kl 10.00 – 16.15

SAMFUNNSPERSPEKTIV

Konferansier: Roy Stian Farsund

Kulturinnslag
Velkommen til Næringsdagane 2019
Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur

GLOBALE TRENDAR/UTFORDRINGAR/DRIVARAR

NHOs perspektivmelding
Arvid Moss, NHO-president

Internasjonal handel og konkurranseposisjonen til norsk næringsliv
Torbjørn Røe Isaksen, statsråd i Nærings- og fiskeridepartementet
Nikolai Astrup, digitaliseringsminister, Kommunal og moderniseringsdepartementet

PAUSE: 11.20-11.50: Lokalmat-utstillarar, introduksjon ved Arne Brimi og Geir Espe

TILGANG TIL KOMPETANSE OG NYE MARKNADER

Norge og Sogn og Fjordane sett «utanifrå»
Merete Mikkelsen, direktør Vest-Norges Brüsselkontor

Elisabeth Svanholm Meyer, direktør Export Norway, Innovasjon Norge

Nina Broch Mathiesen, direktør for Innovasjon Norge, Vestland

Bedriftsundersøkinga
Anne Kverneland Bogsnes, fylkesdirektør NAV Vestland

1300-1400: LUNSJ – Arne Brimi og Steinar Lindstrøm transjerer

REGIONALT PERSPEKTIV

Vestlandsindeksen 2019

Status i Sogn og Fjordane – kvar har vi fortrinn?
Ragnhild Fresvik, konserndirektør bedriftsmarknad Sparebanken Vest

FORTRINN I REGIONEN – 
NORSKE LØYSINGAR I GLOBALE MARKNADER

Frå olje til berekraft
Hege Økland, leiar NCE Maritime Cleantech
Dag Jarle Aksnes, direktør i NCE Tourism

Hydrogen: Framtidas drivstoff
Stein Kvalsund, dagleg leiar i Arena-klynga Ocean Hyway Cluster 
Leif A. Stavøstrand, CEO i Evoy 
Atle Hamar, statssekretær Klima- og miljødepartementet

Kvifor investerer internasjonal gigant i teknologi-bedrift i Sunnfjord?
Jannicke Thorstenson, EnoroCX Head of Product/Hansen Technologies – Erfaringar med internasjonal eigarskap og vegen vidare som globalt selskap

Vi og verda i framtida
Leonora Hjelle, AUF

Vebjørn Leite Olsen, Unge Høgre

Hilde Horpen, Senterungdommen

Slutt kl 16.15

Kl 17.00 – Info kjem

Kl 19.00 – Aperitif, Larris Scene

Kl 19.30 – Bankett

Onsdag 8. mai – 08.30 – 12.00

KOMPETANSE

Frå Måløy til Boston – skråblikk på prøving og feiling
Øyvind Reed, CEO i Videonor – Frå Måløy til Boston

Rekrutterings- og kompetansestrategiar
Jan Olav Baarøy, diretør Norec
Jon-Rune Heimlid, dagleg leiar Nomek 
Grethe Hjetland, CEO i Highsoft Hjetland

Regional nærings- og kompetanseutvikling
Paneldebatt: Diskusjon kring høgare utdanning, FoU og livslang læring
Marit Warncke, direktør Bergens Næringsråd
Tom Knudsen, regiondirektør NHO og leiar yrkesopplærings-nemnda i Sogn og Fjordane
Berit Rokne, rektor HVL

Inge Jan Henjesand, rektor BI,

Dag Rune Olsen, rektor UiB

PAUSE: 10.15-10.30 Lokalmat-utstillarar

TEKNOLOGI

5G-kva moglegheit ligg i den nye teknologien?
Bjørn Amundsen, dekningsdirektør i Telenor

Cybersecurity

Elisabeth Haugsbø, DNV GL Digital Solutions

Kåring av Årets Ungdomsbedrift
Ungt Entreprenørskap

Avslutning
Jan Heggheim, fylkesdirektør for næring og kultur

12.00: LUNSJ – råvarer frå store lokale leverandørar