Tema og program kjem snart. Følg med!

– På denne sida ser du no programmet frå 2017.

Sigrid Moldestad underhaldt, og var toastmaster på festmiddagen 2017.

Stad og tid: Kviknes Hotel, Balestrand, 2. og 3. mai 2018.

Her ser ein programmet frå 2017:

Ekstra 1:
Tjuvstart tysdag 9. mai kl. 21:00 med Næringspub.
Oppspel til konferansen frå Arvid Andenæs.
Næringsquiz.
NB! Overnatting tysdag til onsdag er ikkje ein del av påmeldingspakkane og må bestillast direkte hos hotellet.

Ekstra 2:
Bli med på prøvetur med Loen Skylift til Hoven. Dette skjer rett etter konferanseslutt på dag 1, dvs onsdag 10. mai.
I programmet er det også sett av tid til orientering om dette spektakulære prosjektet som opnar nokre dagar seinare i mai.

Ekstra 3:
Næringstorg med mange verksemder du ynskjer å treffe.

Ekstra 4:
Opning av Lefdal Mine, grøn datalagring. Opninga blir streama til konferansen, onsdag 10.

Program:

• Onsdag 10. mai
09:00  Linda Gytri, trekkspel

09:15  Jan Heggheim Leiar Næringsdagane
09:25  Christoffer Sahl NHO, Velkommen til Made in Norway.
09:45  Cathrine Pia Lund Innovasjon Norge, seks satsingsområde for Norge.
10:15  Sara Johnsborg NAV, funna i næringsbarometeret, høgt eller lågt trykk?
10:30  Andre Høyset Fjord1, konkurransekraft og grønt skifte i transportsektoren.
10:40  Solrun Hjelleflat Flåm AS, Vision of the Fjords – Marknad, gjesteoppleving og lønsemd.
10:50  Pause
11:00  Edgeir Aksnes  Tibber, smart teknologi i energisektoren.
11:20  Finn Ove Øen  Åsen og Øvrelid og –
11:30  Utgår
11:40  Rolf Sanne Gundersen Foredragshaldarane, avsluttande samtale før lunsj

11:45 Lunsj

12:30  Lefdal Mine
strøyming av offisiell opning
13:10  Yngve Slyngstad Oljefondet
13:40  Rolf Sandvik The Fjords, Båten Vision of the Fjords – Grøn oppleving i verdsklasse
14:00  Johannes Idsøe Høgskulen på Vestlandet, analyse av verdiskaping i havbruk.
14:10  Pause
14:25  Næringstorg, møt spanande og viktige verksemder skapt i sogn og Fjordane

15:05  Ola Braanaas Firda Seafood, The spirit of Norway
15:25  Are Korneliussen Norges Geologiske undersøkelse, mineralresurssar i Sogn og Fjordane – potensiale for vidare utvikling.
15:45  Rolf Sanne Gundersen Foredragshaldarane, avsluttande samtale
16:15  Richard Grov Hoven-prosjektet, Loen Skylift,  lokal skaparkraft bak spektakulær attraksjon.

17:00
Loen Skylift prøvetur for konferansedeltakarane.

19:00
Festmiddag, toastmaster og underhaldning: Sigrid Moldestad

• Torsdag 11. Mai:
09:00  NHO-film
09:05  Harald Blaaflat Mundal
Lærdal Grønt, informasjonsdeling og samarbeid gjev resultat.
09:15  Kristian Jørgensen Fjord Norge, Grønt reiseliv – ei sjølmotseiing?
09:40  Trond Teigene Sparebanken Sogn og Fjordane, kva kjenneteiknar dei som lukkast?
10:00  Anne-Grete Haugen Matvett, ta vare på maten – den er gull verdt.
10:20  Torkild Heieren Tine Meierier Byrkjelo, Tine sitt miljøprogram, el-tankbilar og kvardagstiltak.
10:30  Pause
10:55  Stein Lier-Hansen Norsk Industri, vegkart for prosessindustri, utsleppsfri i 2030?
11:20  Oluf Ulseth Energi Norge, fornybar energi – eit grønt konkurransefortrinn for verdiskaping?
11:40  Rolf Sanne Gundersen Foredragshaldarane, avsluttande samtale

12:00 Lunsj

Etter lunsj – avreise til Hoven for NRK debatt.
14:00 NRK Sogn og Fjordane direktesendt debatt frå frå Hoven, kva vil ein ny Vestlandsregion ha å seie for næringslivet på Sogn og Fjordane?