Stein Lier-Hansen

Bransjeorganisasjonen Norsk Industri overleverte i 2016 sitt  «Vegkart for prosessindustri» til det regjeringsoppnemde Ekspertutvalet for grøn konkurransekraft. Der er visjonen at dei både skal auke verdiskapinga, men også gjere næringa utsleppsfri i 2050. Stein Lier-Hansen er administrerande direktør i Norsk Industri, og tidlegare statsekretær i miljøverndepartementet

Meir om vegkart for norsk prosessindustri her.

Meir om Norsk Industri her.